Hopp til hovedinnhold

Primær navigasjon

Fiskesprell

I skoler og barnehager med «Fiskesprell» spiser barn og unge mer sjømat. Hele landet deltar i kostholdsprosjektet.

Barn som skjærer grønnsaker og fisk
Foto: Ørjan Bertelsen

Minst halvparten av den energien barn får hver dag kommer fra måltidene i barnehagen. Derfor startet regjeringen og Norges sjømatråd prosjektet «Fiskesprell» i 2007 for å bidra til å gi barn gode matvaner. Prosjektet ble evaluert i 2012 og erfaringene har vært så gode at man har valgt å videreføre Fiskesprell som kostholdsprogram. 

– Vi vet at barn liker fisk, men vi vet også at voksne trenger både kunnskap og inspirasjon for å gjøre den sunne og gode maten tilgjengelig for de yngste, sier prosjektleder Kari-Anne Johansen i Norges sjømatråd. Derfor veiledes de ansatte i barnehagen gjennom kostholdsprosjektet «Fiskesprell» slik at de kan lage flere fiskeretter til barna.

Serverer mer sjømat

Erfaringene har vist at barnehagene som deltar i «Fiskesprell» serverer mer sjømat både som pålegg, varmmat og turmat. I tillegg sier de ansatte at de både har fått mer kunnskap om fiskens rolle i et godt kosthold, og at de har blitt tryggere på å lage gode fiskeretter.

I tillegg tilbyr også «Fiskesprell» et pedagogisk opplegg og råvarestøtte til alle landets barne- og ungdomsskoler, slik at de kan lage sjømat på skolekjøkkenet. Dette gleder prosjektlederen.

– Vi vet også at det som skjer på dagtid i barnehagene og på skolene påvirker matvanene hjemme, sier hun.

Fisk til unge prioritert

Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges sjømatråd står sammen om «Fiskesprell». Programmet er en konkret oppfølging av regjeringens «Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen», der barn og unge er en viktig målgruppe. I planen heter det blant annet at «grunnlaget for barn og unges kosthold legges hjemme, men barnehager og skoler spiller også en viktig rolle når det gjelder denne gruppens kostvaner». Fiskesalgslagene, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning samt Helsedirektoratet er også viktige samarbeidspartnere.

Se fiskesprell.no for mer informasjon.