Bruk Ctrl og + eller Ctrl og - for å justere tekststørrelsen

Seiens perlegrå fiskekjøtt har en mer karakteristisk smak enn andre hvite fisker. Derfor er sei en god fisk i oppskrifter med mange sterke ingredienser.

Sei lever både på bunnen og oppe i vannsøylen fra 0 til 300 meters dyp. Bestanden deles i to: nordøstarktisk sei og nordsjøsei. Ofte samler sei seg i stimer i områder der det er godt med mat, og et annet sentralt trekk ved arten er at den foretar lange vandringer fra nærings- og oppvekstområdene til gytefeltene. Seien gyter om vinteren, på kystbankene fra Lofoten og helt ned til Nordsjøen. Yngelen driver deretter passivt nordover med strømmen.

Fisket

Seifisket foregår hele året, og vanlige fangstredskaper er bunntrål, snurrevad, snurpenot, garn og jukse.

Næringsinnhold

Sjømat inneholder nesten alle de sentrale næringsstoffene som kroppen trenger. Sei er spesielt rik på:

  • Protein, som bygger og vedlikeholder alle kroppens celler.
  • Vitamin D, som er nødvendig for å få den riktige kalsiumbalansen i kroppen og dermed bidrar til å vedlikeholde og styrke skjelettet.
  • Vitamin B12, som er viktig for at kroppen skal danne nye celler, blant annet røde blodceller. Vitamin B12 kan bidra til å forebygge anemi, blodmangel.
  • Selen, et viktig medvirkende stoff i et enzym som bekjemper skadelige kjemiske prosesser i kroppen.

Mer næringsdata på www.nifes.no/sjomatdata.

 

Næringsinnhold i 100 g sei, rå (spiselig del)

Energiinnhold: 292 kJ eller 69 kcal

 

Næringsstoffer:

Protein: 16.5 g

Fett: 0.3 g

Mettede fettsyrer: 0 g

Transumettede fettsyrer: 0 g

Enumettede fettsyrer: 0,1 g

Flerumettede fettsyrer: 0.1 g

Kolesterol: 49 mg

 

Karbohydrater, totalt: 0 g

Vitaminer:

Vitamin A: 2 RAE

Vitamin D: 0.8 µg

Riboflavin: 0.20 mg

Folat: 12 µg

Vitamin B12: 4 µg

Mineraler:

Jern: 0.1 mg

Selen: 30 µg

Område

Langs norskekysten fra Stad til den russiske halvøya Kola Peninsula

Maksimal størrelse

Opp til 1,3 meter og 20 kg

Alternative navn

Latin: Pollachius virens
Engelsk: Satihe/Coalfish
Fransk: Lieu noir
Tysk: Köhler/Seelachs